Gadgets Powered by Trendolizer

Makabagong teknolohiya at safety gadgets, tampok sa expo

Trending story found on news.abs-cbn.com
Makabagong teknolohiya at safety gadgets, tampok sa expo
Isang expo ang muling binuksan na nagtatampok sa makabagong teknolohiya at ilang safety gadgets na maaaring magamit sa bahay at opisina. 
[Source: news.abs-cbn.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments