Gadgets Powered by Trendolizer

'Sobrang paggamit ng gadget maaaring magdulot ng injury sa kamay'

Trending story found on news.abs-cbn.com
'Sobrang paggamit ng gadget maaaring magdulot ng injury sa kamay'
Ayon sa mga doktor, posibleng magdulot ng pinsala sa mga kamay ang matagal na paggamit ng mga gadget.
[Source: news.abs-cbn.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments