Gadgets Powered by Trendolizer

Katja Schuurman haalt woede op de hals met ondoordachte actie

Trending story found on www.dagelijkseverhalen.nl
Katja Schuurman haalt woede op de hals met ondoordachte actie
Katja Schuurman heeft heel wat woede op de hals gehaald met een ondoordachte actie. De actrice jubelde namelijk over een nieuwe gadget voor haar gezondheid, maar fans zijn ab-so-luut niet te spreken over de reden waarom ze deze heeft aangeschaft. Katja schrijft namelijk bij de inmiddels verwijderde post: ‘Ik ben net gechipt! De komende weken … More
[Source: www.dagelijkseverhalen.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments